top of page

Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling via www.atelier-bonheur.com verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.


Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW (kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, BTW niet toepasselijk). Indien verzendingskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Atelier bonheur niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Alle bestelde artikelen via de webshop blijven in het bezit van Atelier bonheur tot  de betaling doorgevoerd en ontvangen is.

925 zilver, gold filled en 14 kt goud zijn kleurvast. De kleur mag dus niet veranderen, mits correct gebruik en onderhoud! Is er toch sprake van verkleuring, dan valt dit binnen de garantie.

Vergulden juwelen zijn juwelen met een kern uit 925 zilver. De buitenkant is een zeer dunne maar duurzame laag goud dat het juweel een gouden uitstraling geeft. Wanneer het juweel goed wordt onderhouden, zal de kleur een lange tijd mooi blijven. Volgt u de onderhoudstips echter niet mooi op, dan zal de kleur sneller vervagen.

Conform de wet van 21 september 2014 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, geldt er een wettelijke garantie van twee jaar op de vervaardigde juwelen.

De wettelijke garantie is beperkt tot  de non-conformiteit van het consumptiegoed.

De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering.

Deze garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur/slijtageartikelen (zoals vergulde of gerodineerde juwelen).

Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of gebrek van een artikel bij de levering dient binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie geldt niet indien de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen via het contactformulier.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden door Atelier bonheur verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op atelierbonheur@outlook.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Onderhoud

Make-up, haarlak en parfum bevatten stoffen die als ze in aanraking komen met de metaallegering kunnen verkleuren. Voorkom contact met: crème, parfum en vocht. Draag geen sieraden bij huishoudelijk of ruw werk of bij het sporten. Sieraden kunnen beschadigen door bepaalde schoonmaakmiddelen (chloor/zout) en door hard stoten! Berg elk sieraad apart op om krassen te voorkomen.
Poets je sieraden regelmatig op met een zachte doek. Reinigen kan met wat water en een beetje mild afwasmiddel. Na het poetsen goed afspoelen met water en droogmaken met een zachte doek.

bottom of page